Projekční činnost

-    Architektonické a výtvarné studie vč. dispozičního řešení
-    Vizualizace a 3D zpracování studií, návrhů a projektů
-    Zaměření objektů, odborné posudky
-    Vypracování projektové dokumentace pro všechny stupně stavebního řízení
-    Vypracování položkového rozpočtu stavby
-    Sestavení harmonogramu stavby