Inženýrská činnost

-    Zajištění stanovisek všech účastníků stavebního řízení
-    Zajištění vydání ohlášení stavby, příp. stavebního povolení
-    Autorský a technický dozor investora, odborné vedení stavby
-    Zajištění kolaudace stavby
-    Konzultační činnost
-    Spolupráce při výběru dodavatele stavby a zadání zakázky
-    Veškerý servis související se všemi činnostmi